Bulong xi 4.6

LIÊN HỆ

Đường kính: M5 - M30mm

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: sắt CT3, SS400, C45, CT45...

Bề mặt: Đen, Xi kẽm điện phân, Mạ kẽm nhúng nóng

Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 1916:1995

Liên hệ ngay
Trụ sở: C005 Đường CC1, P.Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM .

Bulong Xi 4.6

Đường kính: M5 - M30mm

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: sắt CT3, SS400, C45, CT45...

Bề mặt: Đen, Xi kẽm điện phân, Mạ kẽm nhúng nóng

Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 1916:1995

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ